Select Page

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Napovednik:

PRVI ŠOLSKI DAN

 

V ponedeljek, 3. 9. 2014, je 22 prvošolčkov prvič vstopilo skozi vrata OŠ Žužemberk. Vsem otrokom in njihovim staršem smo dobrodošlico zaželeli ga. ravnateljica ter učiteljici, ki ju bova spremljali skozi prvo leto šolanja.

Preden smo vstopili v našo učilnico smo imeli slavnostno otvoritev 1. razreda. Sledil je obvezen skok v prvi razred in sprejem med prvošolce. Starši so se poslovili, z učenci pa smo se spoznavali, prisluhnili pravljici Pikapolonica in pikice, prepevali ob kitari. Imeli smo že prvo šolsko malico, ob koncu dneva pa je sledila slavnostna torta. Potem pa so učence na vratih že čakali ponosni starši.

Vstop otroka v šolo predstavlja prelomnico za vso družino. S tem se začne novo obdobje,  z veliko večjo odgovornostjo, tako za otroke kot za starše. Naloga nas odraslih pa je, da skupaj z otroki ponovno raziskujemo čudeže, ki jih prinašata radovednost in vedoželjnost.

Lepe stvari ustvarjamo skupaj; s svojimi mislimi, z dobro voljo in s srcem.

Vsem 22 prvošolčkom želim uspešno, radostno in izzivov polno šolsko leto.

Učiteljica ga. Katarina Vrhovec

SAM 9542SAM 9557SAM 9579SAM 9581SAM 9584

E-ZGODBA O BELIH ZAJČKIH

 

ZGODBA O BELIH ZAJČKIH
 
V gozdičku blizu majhne vasice je živela družina belih zajčkov. Mama, oče in trije mladički. 
Njihovi kožuščki so bili beli kot sneg. Zaradi čiste bele barve so bili mladički bolj opazni in 
starši so jih z lahkoto našli, ko so se izgubili. 
Nekega dne so se vaščani odločili, da bodo skozi gozd, v katerem so živeli beli zajčki, zgradili 
široko cesto. Ta naj bi vaščane kar se da hitro pripeljala v mesto. Cesta je bila kmalu zgrajena 
in vsi vaščani so si kupili nove avtomobile. Vsak dan so se po cesti skozi gozdiček peljali v 
mesto: po nakupih, v službo, na obisk k prijateljem ali pa zgolj zato, da so se lahko bahali s 
svojimi novimi avtomobili. Zrak ob no vi cesti je bil črn in umazan od izpuhov. Gozdne živali z 
novo cesto niso bile zadovoljne, saj več niso živele tako srečno kot včasih. Zaradi onesnaženega 
zraka je vedno več živali zbolelo. Ker je bilo cesto zelo nevarno prečkati, so živalce težje prišle 
do hrane in vode, pa tudi težko so obiskale svoje prijatelje na drugi strani ceste. Nevarni izpuhi 
pa so škodovali tudi zajčji družini. Kmalu so njihovi beli kožuščki postali čisto sivi od umazanije. 
Mama in oče zajec nista več našla svojih mladičkov, če so se izgubili. Življenje zajčkov in vseh 
prebivalcev gozdička se je obrnilo na glavo. To so opazili tudi prebivalci vasi. Iz gozda ni bilo 
več slišati veselega ptičjega petja, opazili so nesrečne živali, ki so bile čedalje bolj bolehne in 
umazane, v gozdu niso več našli gozdnih sadežev, ki so jih vsako leto s pridom nabirali. 
Kmalu so ugotovili, kakšno napako so storili, ko so zgradili cesto in si kupili avtomobile. Odločili 
so se, da popravijo napako in zopet oživijo gozd. Za vožnjo v mesto so raje začeli uporabljati 
vlak in avtobuse. Kožuščki bele zajčje družine so zopet postali snežno beli, živali so se 
pozdravile in v gozdu je bilo zopet najti vse polno gob, jagod in borovnic.
Tudi ti pomagaj očistiti umazanega zajčka!
 
Zgodbica je otrokom zelo zanimiva!
vzgojiteljice iz enote stara šola

 

DVORSKI ŠOLARJI OSVOJILI KOMANCO IN SPOZNAVALI ŠICO

V četrtek je bil končno lep sončen dan in šolarji PŠ Dvor smo ga izkoristili za ŠD.  Z nami smo povabili gospoda Murna, planinca in očeta našega četrtošolca Nika Murna  ter lovca gospoda Črnogoja. Pohod smo pričeli nenavdno, z avtobusom smo se odpeljali do Žužemberka. Tam pa se je pričelo zares. Gospod Murn nam je razložil, kako se pravilno hodi, da se varčuje z energijo in  nam pokazal markacije. Gospod lovec pa nam je pripovedoval o živalih v gozdu in o svojih izkušnjah z njimi. Tako je bil vzpon prijetnejši. Ker vzpon na Komanco ni prestrm, je bil naš trud  kmalu poplačan z malico na vrhu. Ko smo se orientirali, smo se po drugi poti spustili v dolino. Med potjo smo si ogledali krmišče, lužo in prežo. Postali smo tudi pri Šici in videli do kam je segala voda, ko je je bilo več in je polavljala. Ogledali smo si tudi načrt ob Šici. 

Gospodoma Murnu in Črnogoju se lepo zahvaljujemo za spremstvo na našem ŠD, ki je bil zaradi njiju lepši in bogatejši.

Zvonka Struna

ŠD 3

 

ŠD 2

 

ŠD 4

 

ŠD 5

 

ŠD 6

 

ŠD 7

 

ŠD 8

 

ŠD 9

 

ŠD 10

 

ŠD 11

 

ŠD 12

 

ŠD 13

 

KOTIČEK ZA STARŠE

 Reden vpis otrok v vrtec

Prijave za vpis otrok v vrtec se sprejemajo vse leto, reden vpis otrok za šolsko leto 2016/17 bo potekal v marcu 2016. Razpis za vpis bo  objavljen  na oglasnih deskah vrtca in šole, spletni strani vrtca ter v lokalnih sredstvih javnega obveščanja. Pri vpisu za novo šolsko leto se obravnava vse vloge, ki prispejo do konca razpisnega roka in izkazujejo potrebo po vključitvi otroka v vrtec z novim šolskim letom. Če otrok ne izpolnjuje pogojev za vključitev v vrtec, se s sklepom in dopolnjeno obrazložitvijo o tem obvesti starše.

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca. Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovemu sprejemu komisija za sprejem otrok, ki se sestane v mesecu aprilu.

Otroci se praviloma sprejemajo v vrtec s 1. septembrom v naslednjem šolskem letu, med letom le, če so v oddelkih prosta mesta.

Komisijo za sprejem otrok v Vrtec sestavljajo:

          – pomočnica ravnateljice za Vrtec – ga. Tanja Fabjančič,

          – predstavnik Sveta staršev vrtca- ga. Simona Junc,

          – predstavnik Občine Žužemberk, pristojen za področje predšolske vzgoje,

       -predstavnik Občinskega sveta Občine Žužemberk,

             – poslovna sekretarka – zapisnikarica.

Obrazci za starše

Vloga za vpis

Pravilniki

 Organizacija dela med počitnicami in kolektivni dopust

Šolsko leto 2015/16 traja od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Oddelki so odprti vse leto s prekinitvami v času kolektivnih dopustov. Vrtec si pridržuje pravico do združevanja oddelkov na začetku in koncu poslovnega časa.

V juliju in avgustu se otroci VVD Brulec in oddelkov v Stari šoli vključijo v oddelke Vrtca Žužemberk. Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja se ob zmanjšanju števila otrok otroke združuje iz različnih oddelkov s strokovnim osebjem iz oddelka otroka. Do takih sprememb lahko prihaja ob praznikih, med šolskimi počitnicami ter ostalih nepredvidenih situacijah.

Za delo med počitnicami in pred ali po prazničnih dnevih se z namenom racionalizacije dela in koriščenja letnih dopustov med starši izvede anketa o prisotnosti otrok v vrtcu, na podlagi katere se organizira delo v združenih oddelkih v dežurnih enotah. Dežurstvo za otroke se organizira v enoti, kjer je največ prijavljenih otrok.

V šolskem letu 2015/16 bomo dežurstva izvajali v naslednjih obdobjih:

          jesenske počitnice                  26. 10. – 30. 10. 2015

          novoletne počitnice                28. 12. – 01. 01. 2016

          zimske počitnice                    22. 02. – 26. 02. 2016

          prvomajske počitnice             27. 04. – 02. 05. 2016

          poletne počitnice                    25. 06. – 31. 08. 2016

Kolektivni dopust

Vrtec Žužemberk:      25. 07. – 29. 07. 2016

Vrtec Dvor:                01. 08. – 05. 08. 2016

V času kolektivnega dopusta Vrtca Žužemberk je varstvo otrok organizirano v Vrtcu Dvor, ko ima kolektivni dopust Vrtec Dvor, imajo starši možnost varstva v Vrtcu Žužemberk. 

Poletna rezervacija

V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši uveljavljajo poletno rezervacijo s 50% plačilom oskrbnine v trajanju najmanj enega in največ dveh mesecev neprekinjene odsotnosti. Rezervacijo je potrebno oddati najmanj 7 dni pred začetkom odsotnosti. 

Svetovalna služba

Delo svetovalne službe opravlja ga. Tanja Fabjančič, univ. dipl. soc. delavka.

Področja dejavnosti pomoči ter razvojno preventivne dejavnosti:

   1. Svetovalno delo z otroki

       spremljanje adaptacije novincev, informacije, svetovanje (obiski po skupinah)

       evidenca, spremljanje, opazovanje otrok s posebnostmi v razvoju in otrok s posebnimi potrebami

       spremljanje napredka predšolskih otrok

       napotitev otroka oz. starša v ustrezno institucijo

    vodenje strokovnih skupin za delo z otroki s posebnimi potrebam

   2. Svetovalno delo z vzgojiteljicami in pomočnicami

– pomoč vzgojiteljicam in pomočnicam pri delu z otroki s posebnostmi v razvoju in s posebnimi potrebami (priprava poročil o otroku za ZRSŠ na podlagi zahtevka staršev, sodelovanje pri pripravi in izdelavi IP za otroka), svetovanje, pomoč, literatura

– pomoč pri razvijanju strokovne in osebnostne rasti (svetovanje, literatura, izobraževanje),

– sodelovanje na strokovnih aktivih (po potrebi, glede na tematiko),

– sodelovanje in pomoč pri timskem delu,

– sodelovanje in pomoč pri spremljanju otrokovega razvoja

3. Svetovalno delo s starši

– individualni pogovori s starši, svetovanje, napotitev v ustrezno institucijo, vključevanje v strokovno skupino za izdelavo IP otroka

– izvedba roditeljskih sestankov

– dejavnosti v zvezi z vpisom novincev v vrtec

4. Sodelovanje z zunanjimi institucijami

–  ZRSŠ – enota Novo mesto: postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

–  Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

– druge institucije (CSD, Razvojna ambulanta, zobozdravstveni preventivni kabinet, zdravstvena služba, …)

 Sodelovanje s starši

Plodno sodelovanje vrtca in staršev je pomembno za varno prehajanje otroka iz družine v vrtec in obratno. Starši imajo pravico in možnost sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku in po dogovoru z vzgojiteljicami sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa spoštovati strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu v vrtec imajo starši možnost, da so z otrokom v oddelku, tako da se otrok v varno okolje lažje ter hitreje vključi.

Osnovne informacije o organizaciji Vrtca so starši v letošnjem letu prejeli z informativnim listom. Na prvem roditeljskem sestanku so imeli možnost sooblikovanja načrta oddelka.

Program sodelovanja s starši načrtujemo skladno z načeli, ki so opredeljena v Kurikulu za vrtce.

  Skupna in skupinska srečanja:

  • – informativni roditeljski sestanki za starše novo sprejetih otrok v vrtec
  • – oddelčni roditeljski sestanki
  • – strokovna predavanja
  • – Šola za starše 

Individualne oblike sodelovanja:

–   pogovori s starši ob vpisu otroka v vrtec

 – individualni pogovori z vzgojiteljico oddelka pred vstopom otroka v vrtec, izpolnitev vprašalnika za boljše poznavanje otroka

– izmenjava informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci ob prihodu in odhodu otrok

 – mesečne pogovorne ure – najmanj dvakrat letno s starši vsakega otroka in po potrebi

– individualni pogovori s pomočnico ravnateljice / svetovalno delavko vrtca

– vključevanje staršev v učno-vzgojni proces po načrtu v oddelku

– osebna sporočila staršem na zloženkah, obvestilih

 Urnik pogovornih ur za šolsko leto 2015/16 (bo objavljen naknadno)

Vzgojiteljica

Skupina

Termin

Ura

 

 

 

 

Polžki

ga. Pavla Štravs

 

 

Ptički

ga. Mateja Kuhelj

 

 

Mucki

ga. Mojca Obrstar

 

 

Zajčki

ga. Llilijana Hrovat

 

 

Mravljice

ga. Milena Turk

 

 

Miškolini

ga. Minka Fric

 

 

Ribice

ga. Zdenka Blatnik

 

 

Čebelice

ga. Lidija Lebar Tomšič

 

 

Pikapolonice

ga. Dijana Pečjak

 

 

Miške

ga. Stanislava Hrovat

 

 

Metulji

ga. Mateja R. Silič

 

 

 Neformalne oblike sodelovanja

– skupne prireditve,

– praznovanja,

– ustvarjalne delavnice otrok, staršev in delavcev,

– obiski staršev/starih staršev v skupinah (predstavitev poklicev, hobijev, obisk dojenčkov v skupini,…),

– obiski družin na domu,

– spremstvo staršev na dnevih dejavnosti.

Program srečanj s starši za šolsko leto 2015/16 (bo objavljen nakandno)

      Vsebina

Izvedba

       Kostanjev piknik s starši, starimi starši,

        

      Ustvarjalne delavnice za božično-novoletno tržnico

        

      Pohod z lučkami

      

     Materinski dan

       

       Zaključno srečanje

        

Obveznosti staršev

–   sodelovanje s strokovnimi delavci v korist otroka (točno prihajanje, javljanje odsotnosti, informiranje o otrokovih posebnostih, sporočanje sprememb naslova, tel. številk,…),

–    pravočasno in redno plačevanje obveznosti,

–    ob vključitvi otroka v vrtec podpis pogodbe, ki določa pravice in medsebojne obveznosti,

–    podpiranje vzgojnih prizadevanj vrtca.

Pravice staršev

–    seznanitev staršev o programih, ki jih izvaja vrtec (pogovori, sestanki, obvestila – osebna, na oglasnih deskah, spletu),

–    pravica do sodelovanja pri načrtovanju življenja v vrtcu ter aktivnega vključevanja (predstavitev načrta dela, Svet staršev, spremstvo in vključevanje v dejavnosti,…),

–    pravica do dnevne izmenjave informacij o otrokovem počutju in posebnostih,

–    pravica do poglobljenega pogovora z vzgojiteljico,

–    pravica do zaščite otrokove osebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,

–    pravica do postopnega uvajanja v vrtec.

 Iz pravil hišnega reda

–   Otroka je treba pripeljati v varstvo najkasneje do 8. ure. Odsotnost otroka je potrebno sporočiti do 8. ure, sicer se za vsak dan odsotnosti zaračuna celoten strošek za prehrano.

–    Bolan otrok sodi v domačo nego in oskrbo. V vrtcu se otrokom ne daje zdravil. V primeru poškodbe ali znakov obolenja vzgojiteljica obvesti starše, da po otroka pridejo predčasno. Če je zdravniška pomoč nujna, otroka k zdravniku spremlja vzgojiteljica.

–    Otrok v vrtec ne sme nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo varnost ali varnost drugih otrok (ostri predmeti, uhani, verižice, žvečilni gumiji, trakovi za dude, nevarne igrače, igrače, ki spodbujajo agresivno vedenje). Otrok naj bo oblečen v udobna in varna oblačila.

–    Dietna prehrana se pripravlja na podlagi zdravniškega potrdila.

–   Iz vrtca lahko odpeljejo otroka le osebe, starejše od 10 let, ki so jih starši navedli v Pogodbi. Izjemoma lahko po vnaprejšnjem pisnem ali ustnem obvestilu staršev otroka pride iskati tudi druga oseba.

–     V izjemnih okoliščinah, času kolektivnega dopusta in poletnih ter ostalih počitnic si na podlagi prijav staršev Vrtec pridržuje pravico do združevanja oddelkov in organiziranja varstva  v enotah, kjer je prijavljenih največ otrok.

–      V času od 1.7. do 31.8. lahko starši uveljavaljajo poletno rezervacijo s 50% plačilom v neprekinjenem trajanju od 30 do 60 dni, ki jo morajo napovedati na posebnem obrazcu 7 dni vnaprej. Rezervacijo je možno uveljavljati tudi na podlagi zdravniškega potrdila.

–      Otrok lahko izstopi iz vrtca med letom, če starši o tem obvestijo vrtec 15 dni pred izstopom. Če tega ne storijo, se jim še za 15 dni zaračunajo vsi stroški, razen hrane. Otrok lahko izstopi iz vrtca zaradi bolezni brez odpovednega roka na podlagi zdravniškega potrdila.  

Predstavniki oddelkov v Svetu staršev Vrtca Žužemberk

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev, v katerem je vsak oddelek zastopan s predstavnikom, ki ga starši oddelka izvolijo na uvodnem
roditeljskem sestanku oddelka.

Funkcije Sveta staršev:

     voli predstavnika v Svet staršev šole in Svet OŠ Žužemberk, ki zastopa interese staršev, posreduje predloge in mnenja,

          predlaga obogatitvene programe,

          daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,

          daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,

          razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki,

          obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

          opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

Predstavniki oddelkov v Svetu staršev Vrtca Žužemberk za šolsko leto 2015/16:

Enota

Skupina

Predstavnik staršev

 

VVD Brulec

 

 

Polžki

 

 

Vrtec Žužemberk

Ptički

 

Mucki

 

Zajčki

 

 

 

Stara šola

Mravljice

 

Miškolini

 

Ribice

 

 

 

Vrtec Dvor

Čebelice

 

Pikapolonice

 

Miške

 

Metulji

 

 Zapisniki sej Sveta staršev Vrtca Žužemberk

Zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 18. 9. 2014

Zapisnik 2. seje Sveta staršev z dne 24. 2. 2015

Zapisnik_3._seje Sveta staršev z dne 29. 6. 2015

 

JUTRANJE VARSTVO

Je oblika vzgojnega dela z učenci, ki pred poukom potrebujejo varstvo. V JV se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda. Učenci 2., 3. in 4. razreda, ki pridejo v šolo predčasno, počakajo pod nadzorom v JV do prihoda dežurnega učitelja oziroma do pričetka dejavnosti.
Na OŠ Žužemberk se izvaja od 6.00 do 8.00 ure.
Na PŠ Dvor se izvaja od 6.00 do 8.00 ure. Učenci, ki na PŠ Dvor potrebujejo varstvo pred 6.00 uro, lahko na začetek JV počakajo v vrtcu.

 

jv

PREDSTAVITEV

PODRUŽNIČNA ŠOLA AJDOVEC

narava 106.jpg 1

 

KJE IN KDO SMO

 Podružnična šola Ajdovec  se nahaja na Ajdovški planoti v vasi Dolnji Ajdovec. Do nje  vodi asfaltirana cesta, ki  se na Dvoru odcepi od glavne ceste Žužemberk-Novo mesto. Sicer pa  Ajdovška  planota leži ob vzhodnem obrobju Suhe krajine na levem  bregu reke Krke v občini Žužemberk in jo sestavlja devet vasi: Gornji in Dolnji Ajdovec, Mali Lipovec, Srednji Lipovec, Veliki Lipovec, Brezova Reber, Sela, Boršt in Podlipa. Je kraška planota brez talnih vodnih virov. Na žalost, zato vasi na njej še danes nimajo  vodovoda. Planota leži na nadmorski višini od 300 do 500 metrov. Na prisojnih  pobočjih vzpetin Borštno bukovje, Lačen  grič in Hrib pa se je razvilo vinogradništvo. Veliko je vikend hišic, kjer so si  ljudje  uredili začasno zatočišče s prelepim pogledom  vse do  Julijskih  in Kamniško Savinjskih Alp. Prebivalci se ukvarjajo s poljedelstvom in  živinorejo. V zadnjem času se je precej razvilo pašništvo.  Od  meseca aprila  do  novembra  je zunaj kar precej goveje živine in drobnice. Manjkajo samo še pastirske koče pa bilo  kot na  Veliki Planini. Vendar   te dejavnosti so le redki osnovni vir preživljanja, največkrat so samo dopolnilne dejavnosti ob redni zaposlitvi  v različnih krajih tudi izven matične občine (Novo mesto, Trebnje). Nekaj je tudi samostojnih obrtnikov, katerih dejavnost je povezana  z lesom (I- LES , MID, žagarstvo in tesarstvo Novinec).V Ajdovcu, kjer se nahaja šola, je lepa za ogled in zanimiva na novo zgrajena (1990)  cerkev sv. Trojice, gasilski dom s trgovino in gostilno ter dva  obrata z lesno industrijo. Je tudi kar nekaj lepih točk za sprehode in izlete v naravi (dom na  Frati).  Ponosni smo na novo obnovljeni vaški vodnjak v Dolnjem Ajdovcu in  Gnidovčevo spominsko sobo, ki se nahaja v župnišču na Selih pri Borštu. V lanskem šolskem letu pa smo skupaj z Zavodom za gozdove pripravili gozdno učno pot Ajdovček.

O ŠOLI DANES

MATIČNA ŠOLA: OŠ ŽUŽEMBERK

NASLOV: Osnovna šola Žužemberk, podružnica Ajdovec, Dolnji Ajdovec 15, 8361 Dvor

TELEFON: 07-30- 88 -447

Vodja podružnice: ga. Milena Legan

Elektronski naslov: psajdovec@gmail.com

Šola na Ajdovcu je podružnična in spada k osnovni šoli Žužemberk. Zaradi majhnega števila otrok je pouk že vrsto let kombiniran. V  letošnjem šolskem letu 2014/15 ima 16 učencev. Pouk se začne ob 7.30 uri in traja do 12.45 ure. Kar 11 učencev je vozačev, zato je zanje organizirano dežurstvo. Devet učencev pa vsakodnevno obiskuje podaljšano bivanje na PŠ Dvor.

Na šoli poučujemo:

– ga. Milena Legan, razredničarka 1. in 2. razreda, vodja podružnice,
– ga. Irena Prodanić, razredničarka 3., 4. razreda
– ga. Helena Smrke, učiteljica za računalništvo,
– ga. Sanja Strojin, učiteljica angleškega jezika,
– gdč. Katja Avsenik, vodi pevski zbor,

Poleg teh učiteljic sta na šoli še čistilka in razdeljevalka hrane ga. Jožica Longar in hišnik g. Branko Gašperšič.

Učenci imajo poleg pouka različne interesne dejavnosti ( računalništvo, pevski zbor, krožek angleščine, pravljično- dramski krožek, angleške urice, prometni krožek) ter sodelujejo na različnih   tekmovanjih in natečajih. Pripravljamo razne razstave in prireditve za starše. Občasno povabimo tudi zunanje sodelavce, ki nam radi popestrijo pouk.

Na šoli je muzejska vitrina starih predmetov, ki so jih z zbiralno akcijo prispevali krajani. V zadnjih  desetih letih je šola dobila centralno kurjavo, obnovljene sanitarije in jedilnico ter učilnico  za športno vzgojo, obnovljeno zunanjo fasado, prenovljen parket. Kot zadnja pridobitev pa so nova okna v spodnjem nadstropju. V letošnjem šolskem letu šolo krasi prenovljena streha in obnovljena zbornica.

Ob šoli je asfaltno igrišče z dvema košema za košarko, peskovnikom, gugalnicami in mrežo za odbojko. Pri ureditvi  igrišča  so veliko pomagali starši in krajani.  Za urejeno  šolo in njeno okolico skozi vse šolsko leto skrbijo  poleg hišnika in snažilke tudi učenci sami. Prosimo  tudi popoldanske uporabnike igrišča, da lepo skrbijo zanj. Za boljšo varnost pred vhodom v šolo skrbi nova zaščitna ograja. V šolskem letu 2009/2010 pa smo s pomočjo sloge in zavzetosti dobrih ljudi postavili ob šoli leseno hišico z imenom Ajdovška uta.

KRATEK POGLED NAZAJ

Ajdovec je dobil šolsko poslopje  leta 1875. Sezidano  je bilo na mestu, kjer je do leta 1874 stala mežnarija, to je ob današnji Resarjevi hiši. Šola je bila enorazrednica. Vse učence je poučeval en učitelj.  Septembra 1920 je bila šola razširjena v dvorazrednico. Pomladi leta 1934 je bila šola razširjena v  trirazrednico. Vaščani so leta 1939 zgradili prosvetni dom. Med drugo svetovno vojno je bila šola porušena  in uničeni so bili mnogi dragoceni podatki. Ohranila se je šolska kronika, ki se piše  od leta 1920 naprej. Po vojni   je vlada nacionalizirala prosvetni dom  in  v njem 16. novembra 1947 odprla novo šolo. Pouk je potekal v štirih oddelkih, ki so bili samostojni in različno kombinirani. Po šol. letu 1956/57 je bilo na OŠ Ajdovec vseh osem razredov. Ker so bili učenci višjih razredov prikrajšani za predmetni pouk, se je šola leta 1964 priključila OŠ Žužemberk in tako postala njena podružnica vse do današnjih dni.

 

PREDSTAVITEV

NAJ SE VAM PREDSTAVIMO

PŠ Dvor je ena od treh PŠ OŠ Žužemberk.
• Telefon: 07 38 85550,
Št. telefafaksa: 07/3885550,
E- pošta: projekt2.osnmzu@guest.arnes.si,
Kontaktna oseba: ga. Zvonka Struna
• Vizija šole: Spodbujanje vsestranskega razvoja telesnih in duševnih sposobnosti otrok, vzgoja osebnosti, konkurenčno znanje, poti do znanja in odpiranje šole v kraj in širši prostor.
• Šolski okoliš: Dvor, Vinkov Vrh, Trebča vas, Sadinja vas, Mačkovec, Gornji in Dolnji Koti, Podgozd, Jama, Lašče, Klopce, Stavča vas.
• Število učencev: 56 (število šolarjev je glede na zadnja leta v rahlem porastu).

 

 

DSC00627-1

dvorsola       Šolsko leto 2014/15

Pouk v šolskem letu 2014/15 se je pričel v ponedeljek, 1. septembra 2014 in se bo predvidoma končal v sredo, 24. junija 2015.

Ocenjevalna obdobja

Zaključek ocenjevalnega obdobja in razdelitev obvestil oziroma spričeval:

1. ocenjevalno obdobje:
• od 1. septembra 2014 do 31. januarja 2015
2. ocenjevalno obdobje:
• od 1. februarja 2015 do 24. junija 2015 (za učence od 1. do 8. razreda)
Prazniki in počitnice

1.9.2014 začetek pouka
27.10. – 30.10.2014 jesenske počitnice
31.10.2014 dan reformacije
1.11.2014 dan spomina na mrtve
25.12.2014 božič
26.12.2014 dan samostojnosti in enotnosti
27.12. – 31.12.2014 novoletne počitnice
1.1.2015 novo leto

2. 1. 2015 pouka prost dan
8.2.2015 Prešernov dan – slovenski kulturni praznik
14.2. – 15.2.2015 informativni dan v srednjih šolah
24. 2. – 28.2.2015 zimske počitnice

6. 4. 2015 velikonočni ponedeljek
11. 4. 2015 nadomeščanje pouka 2. 1. 2015
27.4.2015 dan upora proti okupatorju
28.4.2015 – 30.4.2015 prvomajske počitnice
1. in 2.5.2015 praznik dela
25.6.2015 dan državnosti

Organizacija dela in kadrovska zasedba v šolskem letu 2014/15

Prva triada

Razred

Razrednik

Št. učencev  

ga. Danijela Perko

14

2.

ga. Marta Baša

15

3.

ga. Mateja Cvitkovič

12

 Druga triada

 

Razrednik

Št. učencev     

4.

ga. Zvonka Struna

17

Podaljšano bivanje

 

Strokovni delavci izvajalci

Št. učencev  

PB 1.

ga. Mira Hrovat, ga. Sanja Strojin

24

PB 2.

ga. Darja Sedaj, ga. Milena Legan, ga. Irena Prodanič

27

     

Jutranje varstvo

 

Strokovni delavci izvajalci

Št. učencev     

4.

ga. Mira Hrovat, ga. Marta Baša, ga. Mateja Cvitkovič  

26

 

dvor2       Dopoldanski pouk – ure so dolge 45 minut

 

Predura  

7.30 – 8.15              

 

odmor            

 

1.ura

 

8.20 – 9.05

 

odmor

malica od 1. do 4.r

2.ura

 

9.25 – 10.10

 

odmor

 

3.ura

 

10.15 – 11.00

 

odmor

 

4.ura

 

11.05 – 11.50

 

odmor

kosilo od 1. do 4.r.

5.ura

 

12.20 – 13.05

 

odmor

 

6.ura

 

13.10 – 13.55

 

Podaljšano bivanje, jutranje varstvo

 

JV

6.00   – 8.00

PB I:                                                                 

12.10 – 16.00

PB II.

13. 10 –   16.00

   
   

 

pb

1. Pouk

Še tako velik projekt se začne z majhnimi koraki.

prviV 1. razredu je po predmetniku 20 ur pouka in 1 ura dopolnilnega oziroma dodatnega pouka tedensko. Eden od glavnih ciljev prvega razreda je socializacija otrok in navajanje na novo okolje. Učence se navaja na samostojnost in na prevzemanje odgovornosti, sodelovanje v skupini, upoštevanje razrednih in šolskih pravil. Delo bo usmerjeno na otroka in na njegove sposobnosti, zato se delo znotraj oddelka diferencira in individualizira. Preko različnih dejavnosti otrok krepi samopodobo in pridobiva na samozavesti.

Poleg rednega pouka imamo še 15 dni dejavnosti. Od tega 5 športnih dni, 4 kulturne dni, 3 naravoslovne dni in 3 tehniške dneve..

Učenci so skozi celo leto opisno ocenjeni. Napredek se spremlja vsakodnevno preko sprotnega preverjanja znanja. Ob polletju so starši ustno obveščeni o otrokovem napredku na učnem področju, ob koncu šolskega leta pa starši prejmejo pisno opisno ocen.

Delov prvem razredu bosta vodili razredničarka.

drugiV drugem razredu so otroci že oblikovana skupina, in so pripravljeni na različne načine dela. Delo je nadgradnja prvega razreda. Poudarek je na opismenjevanju, branju. Pri samem delu si želimo, da bi otroci dobro in hitro napredovali, zato učne strategije prilagajamo otrokovim zmožnostim v oblikah učne diferenciacije in individualizacije, glede na temeljne cilje v drugem razredu.

Na vsakega posameznika gledamo kot celovito osebnost, zato mu omogočamo razvoj tako na osebnostnem, kot tudi na telesnem, čustvenem in intelektualnem področju. V sam pouk učitelji vnašamo novosti s področja izobraževanja in metodologije v oblikah različnih učnih pristopov in v povezavi s šolskimi projekti.

Poleg rednega pouka imamo še 15 dni dejavnosti. Od tega 5 športnih dni, 4 kulturne dni, 3 naravoslovne dni in 3 tehniške dneve.

Učenci so skozi celo leto opisno ocenjeni. Napredek se spremlja vsakodnevno preko sprotnega preverjanja znanja. Ob polletju so starši pisno obveščeni o otrokovem napredku na učnem področju, ob koncu šolskega leta pa starši prejmejo pisno opisno ocene.

tretjiV tretjem razredu je v ospredju programa dela je še vedno proces opismenjevanja, saj želimo pri učencih doseči takšno stopnjo opismenjenosti, da jim bodo strategije branja, pisanja, poslušanja in govorjenja postale pripomoček za učinkovito učenje ter reševanje problemov. V tretjem razredu je tedensko 22 ur pouka. Učni predmeti so v urnik razporejeni po predmetniku. Učenci V 3. razredu svoje znanje pridobivajo skozi različne pristope. Z integracijo ciljev se otrokom ponuja različne poti do znanja ter se jih spodbuja h globalnemu dojemanju. Skozi vsakdanje delo imajo učenci možnost učenja in utrjevanja različnih socialnih veščin, potrebnih za dobro medsebojno sodelovanje in prijetno razredno klimo.

Poleg rednega pouka imamo še 15 dni dejavnosti. Od tega 5 športnih dni, 4 kulturne dni, 3 naravoslovne dni in 3 tehniške dneve ter enotedenski tečaj plavanja v ČŠOD Ptuj.

Učenci so prvič ocenjeni številčno. Napredek otrok bomo spremljali skozi celo leto ter znanje pred ocenjevanjem preverjali. Ob poletju starši dobite izpis ocen ob koncu šolskega leta pa številčno spričevalo.

cetrti 

 V 4. razredu je za učence 25 ur pouka tedensko. Učence bomo navajali na skupinsko delo, delo v dvojicah in samostojno učenje. Upoštevali bomo sposobnosti učencev in bomo delo diferencirali. Delo bo usmerjeno na otroka. Prilagojeno bo otrokovim zmožnostimin njegovim potrebam po varnosti in pozitivnemu samovrednotenju.

Učenec bo sproščeno preizkušal svoje sposobnosti pri reševanju problemov in razvijal svojo ustvarjalnost. Veliko časa bo posvečeno socializaciji, ustnemu in pisnemu izražanju, dramatizaciji in igri vlog. Poudarek bo na strategijah, poteh do znanja. Delo bo skozi celo leto vezano na manjše in večje projekte, ki jih bomo nizali glede na učno snov predmetnika 4. razreda. V projekte bodo vključeni specifični cilji različnih predmetov, ki se bodo medpredmetno povezovali, dopolnjevali, poglabljali ali nadgrajevali

Poleg rednega pouka imamo še 15 dni dejavnosti. Od tega 5 športnih dni, 3 kulturne dni, 3 naravoslovne dni in 4 tehniške dneve, delno jih bomo izvedli v CŠOD Lipa, 22. in 23. aprila 2014.

Učenci so ocenjeni številčno. Napredek učencev bomo spremljali skozi vse šolsko leto preko diagnostičnega preverjanja znanja (ugotavljanje predznanja) ter njihovem napredku v razumevanju, doživljanju, zapomnitvi in spremljanju učne snovi. Pred ocenjevanjem bomo učno snov ponavljali, utrjevali in preverjali razumevanje. Pri zaključevanju ocen bomo upoštevali tudi sodelovanje in prizadevnost skozi celo šolsko leto.

naloge                      Domače naloge

Domača naloga nima le izobraževalnega ampak tudi vzgojni pomen. Namen domačih obveznosti je pridobivanje delovnih navad, utrjevanje šolske snovi. Včasih je treba kaj raziskati, poiskati, povprašati… Tako pridobljeno znanje bo zagotovo dolgotrajnejše.

pb1Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 4. razreda. V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

Pouk PB se začenja se ob 12.20, zaključi pa ob 16.00 uri. Učenci so razdeljeni v OPB skupine. Ob 15.15 se začne piramidalno združevanje skupin, zaradi padanja števila učencev.

Strokovno vodeno podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

sprostitveno dejavnost (počitek ob poslušanju pravljic, sprostitvene igre na igrišču, v telovadnici, v razredu,…)

prehrano

samostojno učenje (razgovor o delu v šoli, igrice za oblikovanje skupine, ponovitev snovi, pisanje domače naloge, učenje,…)

ustvarjalno preživljanje časa (glasbene, likovne, športne, literarne,… zaposlitve) 

  • naloge1Jutranje varstvo
  • Jutranje varstvo je organizirano od 6.00 do 8.00 ure. Učence zjutraj sprejemajo učitelji po naslednjem razporedu:

 interesneInteresne dejavnosti

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja in so del razširjenega programa osnovne šole. Omogočajo odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in jih usposabljajo za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci se odločijo za vključitev v interesne dejavnosti prostovoljno.
Šola ob začetku šolskega leta pripravi izbor interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo šolski mentorji in drugi partnerji, zunanji sodelavci:
•dramski krožek za učence od 1. do 4. r.. ga. M. Baša,
• ustvarjalno/ prometni krožek, za učence 3. in 4. r., ga. Z. Struna,,
•otroški pevski zbor, za učence od 1. do 4. r., gdč. K. Avsenik,
•krožek angleščine, 3.r., ga. M. Kramar Šteh,
•čebelarski krožek, za učence 3. in 4. r., g. M. Potočar,
•RK, za učence 4.r., ga. Z. Struna,
•angleške urice, za učence 1. in 2.r., ga. Danijela Perko,
•računalniški krožek, za učence 3. in 4. r., ga. H. Smrke,
•ustvarjalno preživljanje prostega časa. za učence 3. in 4. r., ga. M. Cvitković.

Šola je vključena v projekt Zdrav življenjski slog. Dodatne ure ŠPO in zdravega načina življenja vodi g. M. Kužnik za učence vseh razredov PŠ Dvor.
Učenci lahko obiskujejo na centralni šoli šah. V povezavi s centralno šolo poteka tudi planinsko pohodna dejavnost, vanjo se vključujejo tudi naši učenci. Preko šole organizira otroška nogometna šola Portoval v popoldanskih urah nogomet za deklice in dečke od prvega do četrtega razreda.

tekmovanja  Tekmovanja

Na naši šoli že vrsto let spodbujamo tekmovanja na različnih področjih: naravoslovnem, družboslovnem, jezikovnem, športnem, ustvarjalnem. S tem:
• poglabljajo znanja na izbranih področjih,
• razvijajo delovne navade,
• razvijajo različne sposobnosti (koncentracijo, povezovanje znanj, branje, logično mišljenje, izražanje,…)
• ustvarjajo bogatejši odnos z učiteljem – mentorjem.
Učenci se na tekmovanje prijavijo pri mentorju – vodji tekmovanja.

 

Predmet

Organizator, mentor

Razred

Datum šolskega tekmovanja

Logika- logična pošast

ZRSŠ, ga. Anja Gruden

2. do 4. razred

 

Slovenščina(Cankarjevo)

ZRSŠ, razredniki in ga. Š. Robič

2. do 4. razred

04.12.2014

Matematično tekmovanje

(Kengeru)

DMFA, razredniki in ga. I. Špilar

1. do 4. razred

20.03.2015

Cici vesela šola

MKZ, razredniki,

1. do 4. razred

12.03.2015

Čisti zobje

ZD Novo mesto, razredniki

1. do 4. razred

celo leto, zaključek maj, 2015

MAT tekmovanje RJI

Antus Jesenice, razredniki

1. do 4. razred

april 2015

BZ

ZRSŠ, razredniki

1. do 4. razred

celo leto, zaključek maj, 2015

športni znački Zlati sonček, Krpan

ZRSŠ, učitelji ŠPO

1. do 4. razred

celo leto, zaključek maj, 2015

 

Cilj programa Zlati sonček je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovana tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive.
Športni program Zlati sonček traja štiri leta in poteka na štirih ravneh. Vsebinsko se skozi te štiri ravni prepleta rdeča nit, tako da se vse štiri ravni smiselno povezujejo in dopolnjujejo.
Vrste programov in medalje:
– program A se izvaja v vrtcu (zadnje leto pred vstopom v šolo) – mala modra medalja
– program B poteka v prvem razredu – mala zlata medalja
– program C poteka v drugem razredu – velika modra medalja
– program D poteka v tretjem razredu – velika zlata medalja
Če otrok ne opravi vseh nalog v posameznem programu, dobi za sodelovanje DIPLOMO ZLATI SONČEK.
Program Krpan bogati šolsko športno vzgojo z dodatnimi motivacijskimi prijemi, hkrati pa odpira prostor za tiste športne vsebine, ki se navadno na rednih urah ne morejo udejanjati. Poglavitni cilj tega programa ni tekmovalna športna dejavnost, medsebojno merjenje sposobnosti ali celo odkrivanje nadarjenih športnikov. Če je komu treba posvečati posebno pozornost, jo je treba tistim, ki so v športnih spretnostih manj uspešni ali navadno stojijo bolj ob strani.
Športni program Krpan traja tri leta in se izvaja od 4. do 6. razreda devetletke.
o 4. razred – Bronasti Krpan – BRONASTA MEDALJA
Razredniki se sami odločajo za sodelovanje v šolskih in javnih projektih ter natečajih.

Projekti, prireditve, eko naloge, solidarnost,..

Projekta cele PŠ sta Moja domovina Slovenija in Veseli december. 4. r. izvaja celoletni projekt Rastemo s knjigo. Vključili se bomo v projekt, ki ga bo organizirala centralna šola. Organiziramo dve javni prireditvi: za dan samostojnosti in enotnosti in za kulturni praznik. Pripravimo še tri šolske prireditve: ob zaključku koledarskega leta, ob dnevu upora in prazniku dela ter ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti. Izvedemo tri zbiralne akcije papirja. Sodelujemo v solidarnostnih akcijah, ki jih organizira centralna šola. Celo leto pa zbiramo zamaške, tonerje in odpadne baterije ter posebno skrb posvečamo okolju. Redno ločujemo odpadke pri prehranjevanju in vsakdanjem šolskem delu. V novembru izvedemo ustvarjalne delavnice s starši in izdelujemo izdelke za dobrodelni bazar. Izdelamo drobna darila in obdarimo starostnike iz našega okrožja ter sodelujemo z društvi v naših krajih.

sastanekGovorilne ure in roditeljski sestanki 2014/15

 

 

                          1. – 4. razred                  

21.10.2014 (od 15.00 do 16.30)

18.11.2014 (od 15.00 do 16.30)

16. 12. 2014 (od 15.00 do 16.30)

20.01.2015 (od 15.00 do 16.30)

17.03.2015 (od 15.00 do 16.30)

21.04.2015 (od 15.00 do 16.30)

19.05.2015 (GU ali RS) (od 15.00 do 16.30)

V dopoldanskem času bodo govorilne ure vsak tretji teden v mesecu po urniku oz. po individualnem dogovoru z učiteljem.

Roditeljski sestanki

 

           1. do 4. razred          

TOREK   ob 16. 30           

9.09.2013
13.11.2013
17.02.2014
maj (GU ali RS)

 

VRT-DVOR_004-1

 

 

KRATKA ZGODOVINA ŠOLE DVOR

Začetki šolstva na Dvoru segajo v daljno leto 1841, ko so pričeli s fužinarsko šolo v cerkovnikovi hiši, v stari šolski stavbi pa so pričeli s poukom leta 1874. V začetku je bila šola enorazredna. Šolsko leto so pričenjali in zaključevali s slovesno mašo, učenci pa so se učili branja, pisanja, računanja, verouk, posvetno moralko in osnovne pojme iz gospodarstva. Leta 1904 pričnejo tudi s ponavljalno šolo.
Trirazrednica je šola postala 1925, ko postane pouk učinkovitejši, saj vsem učencem omogočijo dostop do učnih knjig. Štirirazrednica postane šola 1932 leta in povprečno je v šolo vpisanih 250 otrok. Življenje na Dvoru je bilo pred drugo svetovno vojno kulturno pestro in zasluge za to so imeli tedanji učitelji, ki so delovali narodno buditeljsko in prosvetljevalsko. Med drugo svetovno vojno je bila šola bombardirana, porušeni del poslopja so obnovili leta 1947 ter pouk organizirali v petih, nato šestih in sedmih razredih. Zaradi sprememb v organizaciji pouka pa je šola 1962 leta postala podružnica šole Žužemberk, kar je še danes. Leta 1986 prizidajo šoli še vrtec, ki deluje v dveh oddelkih. Za najmlajše otroke je varstvo organizirano v DV Gliha.
Jeseni leta 2006 smo se preselili v novo šolo, ki ima zanimivo lokacijo nad Krko in je brez škodljivega radona, ki nas je pregnal iz stare šole. V novi šoli je tudi VVE Dvor, najprej trije, nato štirje oddelki, ki so iz leta v leto bolj polni, saj se število otrok povečuje.

KJE NAS LAHKO NAJDETE?

V slikoviti dolini ob Krki, tam, kjer dolenjska lepotica tvori največje slapove na naravnih lehnjakovih pragih, leži vas Dvor. V kraj se lahko pripeljemo iz treh strani: iz ljubljanske mimo Ivančne Gorice in Žužemberka, iz Kočevja ob robu največjega slovenskega gozda Kočevskega Roga ter iz Novega mesta po cesti do Soteske s porušenim gradom in obnovljenim Hudičevim turnom čez vinorodne kraje.
Kraj leži sredi neokrnjene narave, zrak je tu čist, Krka pa primerna za ribolov, čolnarjenje in kopanje.
Dvor pa nudi tudi druge turistične zanimivosti. V Kulturnem domu Dvor je stalna razstava izdelkov; nastalih v železovi tovarni- železolivarni, ki je bila v času delovanja (od 1796 l. do 1891 l.) po kvalitetnih izdelkih znana po vsej Evropi. Lastniki tovarne so bili Auerspergi, delavci pa poleg domačinov tudi Čehi in Italijani. Ohranjena poslopja železarne in restavrirana kupolna peč še pričajo o nekdanji veličini kraja. Obiskovalci pa lahko tudi obiščejo bližnji cerkvici (Mačkovec, Trebča vas) in rojstno hišo filologa in jezikoslovca dr. Frana Bradača na Jami, se povzpnejo na Sv. Peter (888m), se sprehodijo med vinogradi in zidanicami ali pa po rimski cesti, si ogledajo kraško Bobnovo jamo ali ostanke keltske naselbine na Vinkovem Vrhu,…
Na Dvoru je danes več trgovin, gostišč, obrtnih delavnic, pošta, ribogojnica in podružnična šola.

 

(Skupno 149.366 obiskov, današnjih obiskov 14)