Select Page

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Spoštovani starši! Ministrstvo bo tudi v šolskem letu 2017/2018 zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za vse učence. Osnovna šola Žužemberk omogoča učencem, da si v prihodnjem šolskem letu iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet. Ob...

OIP IN NIP PREDSTAVLJENI V BROŠURI

Za učence in starše smo izdelali dve brošuri obveznih izbirnih predmetov in neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. V njih si lahko preberet vsebino le-teh. OIP 2017-2018    NIP 2017-2018

OBVESTILO O VPISU OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

Na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Žužemberk 13. 5. 2010 z dopolnitvami 7. 7. 2011, Osnovna šola Žužemberk – Vrtec Žužemberk obvešča starše, da do 31. 3. 2017 sprejemamo vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto...

ŠOLA ZA STARŠE

Spoštovani starši. V letošnjem šolskem letu ponovno  organiziramo Šolo za starše. Letošnji program obsega eno srečanje, dve šolski uri, z naslovom Starševstvo brez strahov in negotovosti. Vodila jo bo ga. Elena Kecman, mama, univ. dipl. pedagoginja, spec....