Select Page

TEDENSKI JEDILNIK

 

JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL
3.1.-7.1.2022
10.1.-14.1.2022

logo

OBVESTILO

Na centralni šoli imamo elektronsko evidentiranje prehrane. Vsi učenci centralne šole so za evidentiranje prevzetih kosil prejeli brezkontaktni obesek, ki ga morajo imeti vedno pri sebi ob prevzemu kosila.Starši prijavljajo ali odjavljajo od kosila otroka preko eAsistenta, ali se učenec odjavi sam z vpisom v mapo, ki se nahaja pri kuhinji (kot do sedaj). Odjava kosil je možna do 12. ure za naslednji dan. Prijava na kosilo je možno do 12. ure za naslednji dan oziroma izjemoma do 8.30 isti dan.

Učenec ima isti obesek do zaključka šolanja. Ob zaključku šolskega leta obesek vrne razredniku. Izgubo obeska je potrebno takoj sporočiti v računovodstvo šole (zaradi možnih zlorab). Za naročilo novega obeska je potrebno izpolniti obrazec, ki ga učenec dobi v računovodstvu. Strošek nadomestnega obeska znaša 2,00 EUR. Znesek bo poravnan po položnici.

Na podružnicah evidentiranje kosil ostaja nespremenjeno. Če starši ne odjavijo do roka, določenega v prejšnjem odstavku tega člena, plačajo polno ceno malice ali kosila za ta dan.

INTERNA PRAVILA
1. Skladno s 6. čl. Pravil o šolski prehrani OŠ Žužemberk z dne, 8. 8. 2013, lahko starši kadarkoli, brez obrazložitve, prekličejo prijavo hrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda v računovodstvu pisno, po e-pošti ali ustno po telefonu na zapisnik, ki ga zapiše sprejemnik sporočila.
2. Razrednik se pogovori s staršem in jim pojasni:
– Šola skrbi za pripravo zdravih in kvalitetnih šolskih obrokov, tudi malice, po smernicah Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
– Malica je obvezen obrok v osnovni šoli, ki je za upravičene tudi subvencioniran s strani MIZŠ.

– Starši učencev, ki so preklicali prijavo otroka na malico, so dolžni vsakodnevno zagotoviti, da ima njihov otrok s sabo domačo malico.

– Učenec sme jesti domačo malico samo v času šolske malice določene po urniku.

– Učenec mora pomalicati v jedilnici skupaj z ostalimi sošolci.

– Učenec ne sme lastne hrane odstopiti ali ponujati sošolcu.

– Učenec, ki se ne ravna po teh pravilih, krši vzgojna prizadevanja šole na področju zdravega prehranjevanja. Sledijo vzgojni ukrepi po Vzgojnem načrtu šole.
– Starše učencev, ki so prijavljeni na šolsko malico in jo občasno odklanjajo, pisno obvesti razrednik oz. ustno na govorilni uri.
– Staršem učencev, ki ne prejemajo šolskih obrokov, se predstavijo ta interna pravila.

Ravnateljica:
Mira Kovač, prof.

(Skupno 12.313 obiskov, današnjih obiskov 3)