Select Page

DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI

       

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.
Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).
Ciljne skupine, ki so vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni: strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter posledično otroci, učenci in dijaki.
Finančna podpora: Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.
Pričakovani rezultati: Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc otrok, učencev in dijakov.
Partnerji projekta: V izvajanje programa je vključenih 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bodo izvedli predvidene aktivnosti, opredeljene v javnem pozivu za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu Dvig digitalne kompetentnosti. Zaposlenim v VIZ-ih, ki ne bodo vključeni  v program (to so VIZ-i, ki se niso prijavili k sodelovanju), bo omogočena udeležba na usposabljanjih, ki jih bosta izvajala konzorcijska partnerja.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREGLED IZVEDENIH DEJAVNOSTI, vezanih na VIZ

 • ugotavljanje začetnega stanja digitalne kompetentnosti v našem zavodu – uporaba vprašalnika Selfie#1 (junij 2022),
 • potekalo je usposabljanje šolskih timov za pripravo digitalne strategije ( junij, 2022),
 • potekala so usposabljanja, namenjena pripravi digitalne strategije šole in ostalim dejavnostim na nivoju šole (na daljavo, avgust in september 2022),
 • zapisana je bila Digitalna strategija OŠ Žužemberk in Vrtec Žužemberk (26. 9. 2022),
 • v delo smo začeli vpeljevati aktivnosti za doseganje ciljev, zapisanih v Digitalni strategiji šole (september, oktober 2022),
 • od 7. novembra 2022 dalje (do aprila 2023) so se izvajala izobraževanja strokovnih delavcev šole in vrtca (Moja digitalna identiteta in Varna raba interneta in naprav). Ponujena pa so nam bila tudi izobraževanja MOOC, med katerimi smo izbrali naslednje: Uporaba mobilnih naprav v VIZ, Digitalne identitete, Spletne učilnice, Tečaj H5P, Iz šole v splet, Uporaba mobilnih naprav v VIZ. Vsako izmed izobraževanj je trajalo 5 tednov in je potekalo na daljavo (posameznik je lahko izbral termin in izobraževanja, ki so mu najbolj ustrezala). Vsa navedena izobraževanja so bila za sodelujoče brezplačna,
 • v času od 21. do 25. novembra 2022 so se nekateri strokovni delavci šole in vrtca udeležili predavanj v sklopu Tedna digitalnega izobraževanja (na daljavo),
 • od januarja do aprila 2023 so se člani projektnega tima (po želji tudi ostali strokovni delavci) udeležili izobraževanj Poklicno delovanje, Digitalni viri, Poučevanje in učenje, Vrednotenje, Opolnomočenje učencev ter Vodenje in podpora učencem. Tudi tukaj je vsako izmed izobraževanj trajalo 6 tednov (16 ur), potekala pa so na daljavo v okolju Moodle ali MS Teams. Tudi ta izobraževanja so bila za sodelujoče brezplačna,
 • vsa pridobljena znanja smo preko delavnic za strokovne delavce širili znotraj kolektiva in ga prenašali tudi v neposredno delo v razredu (celotno šolsko leto 2022/2023). Potekale zanimive delavnice kot so: uporaba aplikacij Canva, Plickers, Liveworkseets, Adobe presenter, Minecraft Education… Vsak zaposleni se je udeležil najmanj dveh.
 • Pri izvedbi projekta so sodelovale: Irena Prodanić Vasić, Sanja Nose, Jožica Štrasberger, ravnateljica Mija Penca Vehovec in vodja projekta Helena Smrke.
 • Sodelavke ter članice tima skupnega projekta, Dvig Digitalne kompetentnosti.

 
(Skupno 111 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost