Select Page

VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE

V šolskem letu 2023/2024 smo se vključili v 3-letni projekt Zavoda RS za šolstvo Varno in spodbudno učno okolje (v nadaljevanju VSUO). Projekt VSUO nam preko izvajanja aktivnosti z učenci in kolektivom omogoča poglobitev zavedanja o pomenu dobre klime in počutja tako na ravni kolektiva, kakor tudi razreda, skupine in posameznika. Prav tako bomo okrepili veščine vodenja skupine otrok za dobro vključenost in zmanjšanja vedenjskih težav, izpopolnili čustveno in vedenjsko pismenost z namenom krepitve različnih oblik čustvenega in socialnega učenja tudi pri učencih, se seznanili z razlogi neželenega vedenja učencev in se urili v strategijah za preprečevanje slednjega, spoznali razliko med konflikti in nasiljem ter osvojili veščine povezovanja in podpiranja procesov v kolektivu. Vsebine projekta bomo vključevali v pedagoške konference in  pouk (obvezni in razširjeni program). Cilj projekta je na ravni zavoda ustvariti sistematičen pristop h graditvi varnega in spodbudnega učnega okolja, v katerem bo viden in slišan vsak posameznik.

Člani tima: Tanja Fabjančič – vodja, Petra Regent, Blanka Rončelj Novak, Lucija Selan in ravnateljica Mija Penca Vehovec

(Skupno 76 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost