Select Page

USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE

Če spremeniš način, kako gledaš na stvari, se stvari, na katere gledaš, spremenijo.                W. Dyer

 Projekt je potekal pod okriljem Zavoda za šolstvo od 2020 do 2023. Z letošnjim šolskim letom na šoli nadaljujemo s cilji in začrtano potjo, ki smo si jo zastavili pred tremi leti.

Na šoli bomo sledili trem prednostnim nalogam, in sicer dvigu bralne pismenosti, aktivnemu pouku z elementi formativnega spremljanja in varnemu ter spodbudnemu učnemu okolju.

Vse tri naloge se prepletajo in dopolnjujejo druga drugo.

 CILJI RAZVOJNE NALOGE so:

  • razvijati šolsko prakso, ki upošteva posameznikove sposobnosti, znanje, potrebe in posebnosti po celotni vertikali;
  • s pomočjo formativnega spremljanja, ki temelji na jasno podanih namenih in kriterijih učenja, kakovostni povratni informaciji ter vrednotenju, izboljšati učno uspešnost vsakega učenca;
  • vključevati učence v načrtovanje učnega procesa in s tem povečevati njihovo vlogo pri pridobivanju znanja in veščin;
  • razvijati strpnost, solidarnost, medsebojno pomoč med učenci;
  • razvijati kritično mišljenje;
  • ustvarjati učno okolje, v katerem se učenec počuti sprejetega, vključenega, samostojnega in zna sprejemati lastne odločitve ter posledice svojih dejanj;
  • širiti primere dobre prakse;
  • bogatiti profesionalni razvoj strokovnih delavcev šole.

V današnjem svetu lahko napreduješ in se razvijaš samo s sodelovanjem. Temu sledimo tako pri pouku kot med učitelji. V preteklosti smo bogatili svojo pedagoško prakso s sodelovanjem z OŠ Vavta vas in OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo sodelovanje okrepili in nadgradili z novimi vsebinami.V učni proces smo vključeni tako učenci in učitelji kot tudi starši, zato je pomembno, da smo vsi na istem bregu, saj bomo lažje premagovali izzive, na katere lahko naletimo. Če pa se že znajdemo na različnih bregovih, lahko z odgovornostjo in  ustrezno komunikacijo  zgradimo dovolj trden most, ki nas bo povezoval in peljal do skupnega cilja.

                                                                                                                                                                                           Blanka Perpar in Sanja Nose

(Skupno 138 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost