Select Page

MLADI VARUHI RISOV

Center velikih zveri DINA v Pivki

V šolskem letu 2022/23 je bil naš cilj obisk Centra velikih zveri DINA v Pivki. Mladi varuhi risa Nika, ki so trenutno v 7. razredu, so si center ogledali, 7. 10. 2022. Skozi interaktivne vaje in digitalne prikaze so doživeli življenje v gozdu, predvsem skozi oči volka, medveda in risa. Izvedeli so koristne informacije o sobivanju velikih zveri s človekom. S pomočjo moderne tehnologije in raziskovanjem so spoznali njihovo ekologijo. Poleg vodenega in samostojnega ogleda centra so odšli še z lovcem v bližnji gozd. Učenci so iskali sledi ali druge znake prisotnosti žvali. Lovec je učencem pripravil iskanje skritih zakladov (kožuhi, rogovi in različne lobanje) in nas ujel v foto-past. Na dejavnosti se nam je pridružila Manca Velkavrh iz oddelka za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Skupaj smo preživeli lep dan in se pogovorili o načrtih za prihodnje šolsko leto. Učenci so bili nad centrom navdušeni, ker je zasnovan tako, da pritegne mladino z digitalno vsebino.

             

Slika 1: Z lovcem na terenu                                       

Slika 2: Odkrita foto-past na drevesu

Slika 3: Opazovanje okolice skozi oči velikih zveri

Zapis in fotografije: Klara Legan, prof.

Dan odprtih vrat mladih varuhov risa – LIFE Lynx

Na šoli se je , 8. 12. 2022, odvil dan odprtih vrat, na katerem je bil lokalni skupnosti predstavljen projekt Mladi varuhi risa. Namen projekta je, da se preko učencev širši javnosti predstavi problem ogroženosti risa v naših gozdovih in problem sobivanja velikih zveri s človekom. Naša šola je pristopila k projektu iz dveh razlogov: prvi je ta, da je naša občina najbolj mejna v teritoriju gibanj risov; drugi pa je simbol risa v občinskem grbu in zastavi. Učenci Neža Legan, Žiga Novak in Nik Legan so skupaj z Manco Velkavrh in mentorico približali projekt staršem, ki so prišli na dobrodelno tržnico. V ta namen je bila postavljena stojnica, na kateri so lahko mimoidoči otipali risov kožuh, opazovali njegovo lobanjo in potežkali telemetrično ovratnico. Na panojih so bili razstavljeni plakati in risbe risa, ki so jih izdelali učenci 7. a in b pri urah naravoslovja. Učenci so obiskovalcem pogumno in iznajdljivo približali velike zveri. Najmlajši so se lahko preizkusili v igri spomin in prejeli kazalko z motivom risa Nika, katerega varuhi so naši sedmošolci. Učenci so bili na koncu zadovoljni z opravljenim delom in so že predlagali ideje za naslednje leto. V želji in upanju, da smo vsaj malo pripomogli k ohranjanju naše naravne dediščine, se vam mladi varuhi risa zahvaljujemo za obisk naše stojnice.

Slika 1:  Stojnica projekta Mladi varuhi risa – LIFE Lynx

 

Slika 2: Manca Velkavrh iz Biotehniške fakultete, Nik Legan, Žiga Novak in Neža Legan

Zapis in fotografije: mentorica projekta Klara Legan, prof.

Life Lynx – šol. leto 2022-2024

Projekt se nadaljuje z učenci, ki so v letošnjem šolskem letu v 7. a in b razredu. Preko spletnih objav in posnetkov kamer bomo spremljali dogajanje na terenu. Tako bomo popestrili naše ure naravoslovja.

CILJI PROJEKTA:

– spremljanje novosti o risu Niku ali drugih risih, ki imajo nameščeno telemetrično ovratnico ali preko foto pasti;

– ozaveščanje o ekologiji risov in sobivanju človeka z velikimi zvermi (medved, volk, ris);

– odgovornost do narave in živih bitij;

– sodelovalno in raziskovalno delo.

Izveden bo naravoslovni dan z obiskom DINA centra v Pivki in risove učne poti v Kočevju. Učenci bodo ob interaktivnih vajah spoznavali ekologijo velikih zveri. Lovec nas bo popeljal na bližnji teren, kjer bomo poiskali sledi, ostanke hranjenja in morebitne iztrebke, ki bodo pokazali prisotnost določene vrste živali.

Zapisala: Klara Legan, prof.

Life Lynx – šol. leto 2021/2022

Učenci obeh šestih razredov nadaljujejo s projektom, ki so ga začeli v preteklem šolskem letu. Med urami naravoslovja bodo spremljali aktualne informacije o risu Niku. V mesecu marcu bo izveden naravoslovni dan, ki bo posvečen projektu Mladi varuhi risov. V sklopu tega dne se bomo povezali z lovci iz našega kraja ter raziskali pomen risa v občinskem grbu. Učenci bodo svoje delo objavili na spletni strani šole in šolski oglasni deski.

Zapisala: Klara Legan, prof.

Projekt LIFE Lynx (šol. l. 2020/21)

V letošnjem šolskem letu so se učenci obeh petih razredov pridružili projektu LIFE Lynx. Projekt bo trajal tri leta. Tako bodo učenci rise spoznavali vse do 7. razreda. V tem času bodo izvedene številne delavnice in akcije.

Kaj je projekt Life Lynx?

Glavni cilj projekta je reševanje Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev. Ob tem pa bodo učenci in z njimi tudi širša skupnost seznanjeni z življenjem risov. Ob tem si nadejamo tudi sodelovanja z lovsko družino.
Naši učenci bodo spremljali risa Nika, ki ga opažajo na širšem območju Suhe krajine, Črmošnjic in Dobrniča.
V začetku decembra je s telemetrično ovratnico opremljeni ris Niko, eden izmed mladičev domače risinje Teje in doseljenega samca Goruja iz leta 2020, zapustil materin domači teritorij in odšel na svojo pot.
Ris je star sedem mesecev in se je že osamosvojil. Sicer se risi osamosvojijo šele pri 10 – 11 mesecih. Osamosvajanje risa je zelo tvegano obdobje, zaradi njegove neizkušenosti in nevarnosti, ki prežijo na njega.

Gibanje risa so podrobno spremljali. Po pregledu na terenu so v okolici Hinj v Suhi krajini našli njegovo prvo uplenjeno srno. Niko je nato pot nadaljeval proti Črmošnjicam in tam najverjetneje našel poškodovanega ali ravno poginulega, več kot 100 kg težkega jelena. Ris se je z jelenom prehranjeval kar 14 dni dokler niso plena našli tudi volkovi. Samec je potem plen zapustil in v bližini uplenil še en osebek srnjadi, a so žal tudi ta plen po petih dneh našli volkovi. Zaenkrat vse kaže, da Niko uspešno pleni srnjad, kar je eden najpomembnejših dejavnikov za njegovo preživetje.

Našega risa Nika si lahko ogledate tukaj tukaj.
O Niku pa si preberete tukaj tukaj.

ris Niko

 

Zapisala: mag. Blanka Perpar, prof.

AKTUALNE INFORMACIJE O PROJEKTU LIFE Lynx 2021/2022

V torek, 14. 6. 2022, smo se pri uri naravoslovja seznanili z aktualnimi informacijami o projektu Mladi varuhi risa (Life Lynx). Izvedeli smo, da je v soboto, 11. junija, potekal Mednarodni dan risov v centru o velikih zvereh DINA Pivka. Poleg veselih novic o novih doselitvah, nas je presenetila novica o poginu domačega samca Igija z območja Mokrca. Kmalu za tem je sledila dobra novica o izpustu risa Bliska iz obore na Snežniku. Tudi v sosednji državi Hrvaški poskušajo dvigniti populacijo risov. V sklopu tega projekta je med državama nastala Risova Pešpot, ki povezuje Mašun in območje parka Risnjak. Mašun predstavlja stičišče cestnih povezav med občinami Cerknica, Ilirska Bistrica, Pivka in Loška dolina. Narodni park Risnjak je hrvaški narodni park in se nahaja v Gorskem kotarju. Koristne informacije o Risovi Pešpoti najdete na spletni povezavi https://www.lifelynx.eu/vodnik-po-risovi-pespoti/?lang=sl. Na tej povezavi je tudi nekaj posnetkov o prehranjevanju risa in skrivanju uplenjene živali, markiranju teritorija, izpustu iz obore in posnetek o Gorujevi mladički Mali. Še več informacij o doseljenih risih najdete na povezavi https://www.lifelynx.eu/category/novice/doseljeni-risi/?lang=sl.

Zapis in fotografije: Klara Legan, prof.

 

NARIŠI RISA

V sredo, 15. 6. 2022, so se učenci pri uri naravoslovja preizkusili v risanju risa. Risanje je potekalo po navodilu, ki ga najdete na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=87GVpZJ8tmo. Tako se lahko tudi sami preizkusite v tem. Vsem učencem je uspelo, nekateri pa so bili pri tem odlični. Nekaj izdelkov je priloga tega sporočila, vsi pa so razstavljeni v šoli.

Zapis in fotografije: Klara Legan, prof.

ODKRIVAMO SKRIVNOSTNO ŽIVAL

Nekoč, pred davnimi časi je nekdo opazoval skrivnostno žival. Katera je bila? Seveda, ris. Preko različnih nalog, ugank in skrivnostnih sledi smo spoznavali risa in življenjsko okolje, v katerem živi.  Skrivnostni dnevnik z namigi, vprašanji in nalogami smo odkrili na Cviblju, v bližini spomenika. V lepem vremenu in skrivnostnem vzdušju smo veliko novega in zanimivega izvedeli o čudoviti zveri – risu, ki ga imamo tudi v občinski zastavi.

učenci 5. a

               

 

USTVARJANJE PRI LUM

V sredo, 21. 4. 2021, smo pri likovni umetnosti delali kartonski tisk. Na začetku ure smo iz rabljenih koledarjev izrezali motiv risa. Seveda nam je prej že vse razložila učiteljica Jana. Nato smo izdelek prilepili na risalni list. Čisto na vrhu lista smo prilepili besedo ris. Potem smo izdelek z valjčkom namazali z barvo. Jaz sem uporabil rjavo.  Vse skupaj smo odtisnili na velik risalni list. Nastal je zelo lep odtis risa. Ta tehnika mi je zelo všeč in upam, da jo bomo še kdaj ponovili, saj so nastali čudoviti izdelki.

Lan Osmanović, 5. b

 

VSE O RISU

Danes, 23. 6. 2021, smo imeli prav poseben obisk. Obiskala nas je Manca, ki sodeluje v projektu Life Lynx. Na poseben način nam je predstavila življenje risa in drugih velikih zveri, ki živijo v našem gozdu.

Najprej smo imeli nalogo, da moramo opisati žival samo po njeni lobanji. Skupaj z mojo skupino smo opisali vse oči, zobe, žival, prehrano. Recimo za volka, medveda, srno, bobra, polha…

Po tej nalogi smo se lahko dotikali medvedje, risove in volkove kože. Najboljša je bila risova, saj je bila zelo puhasta in še zdaj je imela kremplje. Ko smo nehali uživati v dotikanju kože, smo dobili rdečo, rumeno in zeleno kartico. Nato nam je učiteljica prižgala projektor, na katerem je bil kviz. Bile so različne stopinje in mi smo mogli dvigniti kartico s pravilnim odgovorom. Po kvizu smo si ogledali risa Nika in kako risu po imenu Tris, gradijo kletko.

Ko smo končali s posnetki smo morali napisati, kaj nam je bilo najbolj všeč. Meni je bilo v tem dnevu najbolj všeč opisovanje lobanj in kviz.

Blaž Lavrič, 5. a

        

V sredo, 23. 6. 2021 nas je obiskala predstavnica projekta LIFE LYNX. Z nami je bila dve šolski uri. Ime ji je bilo Manca. Prvo uro smo pisali v zvezke. Dala nam je nalogo, da moramo s pomočjo lobanj živali in zapisom ugotoviti, katera žival je. Nato smo si ogledali posnetek. Razložila nam je, zakaj je v Sloveniji tako malo risov. Pokazala nam je pripomočke za sledenje in opazovanje risov. Na koncu nam je pokazala kožuhe volka, risa in medveda ter njihove stopinje. Ta dan je bil zelo zanimiv ter poučen. Veliko smo izvedeli o risih in o projektu LIFE LYNX. To je projekt, kjer skušajo naseliti čim več risov v naše gozdove. Upam, da bomo to kdaj ponovili.

Patrik Kelšin, 5. b

 

 

(Skupno 352 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost