Select Page

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOL. L. 2014/2015

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira kot razširjeni program z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov. Učence praktično uvajajo v življenje in jih s tem usposabljajo za koristno preživljanje prostega časa.

Učenci izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Učenci lahko izberejo dejavnosti, ki ne sovpadajo s šolskim urnikom oddelka (redne ure pouka, OIP, DSP, dopolnilni, dodatni pouk, Zdrav življenjski slog).

Priporočljivo je, da si vsak otrok izbere vsaj eno dejavnost, v kateri bo imel možnost samopotrjevanja in osebnostne rasti. Če se otrok odloči za dejavnost, ga vzpodbujajte, da jo obiskuje redno.

 

URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI: INTERESNE_DEJAVNOSTI.docx

 

DEJAVNOSTI IN PROJEKTI

Dnevni program vzgoje in varstva

Vrtec Žužemberk izvaja dnevni program vzgoje in varstva, ki traja od 6 do 9 ur, izvaja se dopoldne in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano s štirimi obroki (zajtrk, dopoldanska malice, kosilo in popoldanska malica).

V VVD Brulec traja dnevni program 9h30, v Vrtcu Žužemberk 10h45’, v  Stari šoli 10h45’ in v Vrtcu Dvor 10h40’.

Drugi krajši programi

Zaradi pomanjkanja zanimanja se program priprave na šolo Cicibanove urice ne bo izvajal. Predšolski otroci, ki niso vključeni v vrtec, bodo vabljeni v program gibalnih uric. 

 Dnevni red oddelkov

1. starostno obdobje 

Okvirni čas

Dejavnosti v okviru izvedbenega kuriklula

5.30-7.50

Sprejem otrok (v dežurni igralnici do 7.00, nato v matični igralnici),

po potrebi počitek, igralne dejavnosti v skupinah ali individualno

7.50-8.00

Priprava na zajtrk

8.00-8.30

Zajtrk s poudarkom na samostojnosti otrok in kulturi prehranjevanja

8.30-9.00

Nega, prosta igra

9.00-11.00

Dejavnosti po kurikulu s sadno malico (ob 9.30)

11.00-11.15

Priprava na kosilo

11.15-12.00

Kosilo, nega

12.00-14.30

Priprava na počitek s stalnim ritualom (zgodbica, umirjena glasba), počitek

14.30-16.00

Nega, umirjena igra in igralne dejavnosti v igralnici in na prostem, popoldanska malica, združevanje oddelkov (do 15.15), oddajanje otrok

2. starostno obdobje

Okvirni čas

Dejavnosti v okviru izvedbenega kuriklula

5.30-7.50

Sprejem otrok (v dežurni igralnici do 7.00, nato v matični igralnici),

igralne dejavnosti v skupinah ali individualno

7.50-8.00

Priprava na zajtrk

8.00-8.30

Zajtrk s poudarkom na samostojnosti otrok in kulturi prehranjevanja

8.30-9.00

Urejanje po zajtrku, umivanje zob (4-6-letniki), prosta igra

9.00-11.15

Dejavnosti po kurikulu s sadno malico (ob 9.30)

11.15-11.30

Priprava na kosilo

11.30-12.15

Kosilo, urejanje po kosilu

12.15-14.00

Priprava na počitek s stalnim ritualom (zgodbica, umirjena glasba), počitek,

umirjena igra za otroke, ki ne spijo (od 13.30 dalje)

14.00-16.00

Umirjena igra in igralne dejavnosti v igralnici in na prostem, popoldanska malica, združevanje oddelkov (do 15.15), oddajanje otrok

Obogatitvene dejavnosti in projekti v šolskem letu 2015/16 (bo dopolnjeno naknado)

VVD BRULEC

 

Enota Vzgojno-varstvena družina Brulec

Naslov:              Jurčičeva ulica 47, 8360 Žužemberk

Tel. številka:     07 30 87 029

Poslovalni čas:  06.15 – 15.30

Oddelki:            Medvedki, Polžki

 

Skupina

Starost

Število

otrok

Vzgojiteljica

Pomočnica vzgojiteljice

Medvedki

 

 

 

oddelek bo začel sprejemati otroke predvidoma januarja 2016

Polžki

1-2

12

ga.Pavla Štravs

ga. Sonja Brulec

 

OSNOVNI PODATKI

PODATKI O VRTCU

Vrtec pri OŠ Žužemberk

Ravnateljica:                        ga. Mira Kovač

Pomočnica ravnateljice:       ga. Tanja Fabjančič

Sedež Vrtca:                        Jurčičeva 41, 8360 Žužemberk

Tel. številka:                        07 30 87 107

Elektronski naslov:              vrtec.zuzemberk@gmail.com

Uradne ure:                         pon. – petek, 07.00 – 15.00

Tajništvo zavoda:                 ga. Milena Škrbe, tel.: 07 30 87 022

Računovodstvo:                   ga. Marica Kužnik, tel.: 07 30 87 022

Vrtec pri OŠ Žužemberk je javni zavod.

Ustanovitelj:                         Občina Žužemberk

Kontaktna oseba:                  g. Vlado Kostevc, tel.: 07 38 85 184

 

Vizija Vrtca Žužemberk

Vsestranski duševni in telesni razvoj predšolskih otrok v sodelovanju s starši.

Trdna vzgoja v varnem in zdravem okolju.

Ugled vrtca v povezavi s strokovno rastjo kolektiva ter z zaupanjem staršev.

Program in poslovalni čas

Vrtec Žužemberk izvaja program dnevnega varstva in vzgoje v trajanju od 6 do 9 ur, izvaja se dopoldne in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano s štirimi obroki (zajtrk, dopoldanska malice, kosilo in popoldanska malica). Otrok je v okviru poslovalnega časa v vrtcu lahko prisoten največ 9 ur dnevno.

Vrtec deluje na štirih enotah: VVD Brulec, Vrtec Žužemberk – Jurčičeva ulica, Stara šola in Vrtec Dvor. 

Enota Lokacija

Lokacija

Tel. številka

Poslovalni čas

VVD Brulec

Jurčičeva 47, Žužemberk

07 30 87 029

6.15 – 15.30

Vrtec Žužemberk

Jurčičeva 41, Žužemberk

07 30 87 107

07 620 58 18

5.30 – 16.00

Stara šola

Baragova 1, Žužemberk

07 30 87 022

5.30 – 16.00

Vrtec Dvor

Dvor 23d

07 38 85 553

5.20 – 16.00

 

 Cena programov:

I. starostno obdobje (1-3 leta): 382,29 EUR

II. starostno obdobje (4-6 let): 319,91 EUR

Število oddelkov, vključenih otrok in strokovnih delavk

S 1.9.2015 so bili v vrtec v vrtec vključeni vsi otroci, ki so izpolnjevali pogoje za sprejem, skupaj je bilo vključenih 34 novincev. V vseh oddelkih razen v enoti VVD Brulec je upoštevan fleksibilni normativ (17. Člen ZVrt), ki dovoljuje povečanje števila otrok za dva varovanca v skupini.

V letošnjem šolskem letu imamo 11 oddelkov,  v katere je skupaj vključenih 187 otrok. V posameznih oddelkih so še prosta mesta, ki jih bodo zapolnili otroci s čakalnega seznama, ko bodo izpolnjevali pogoje za vključitev. 

 

Cilji Vrtca Žužemberk za šolsko leto 2015/16

Napredek otroka gre po korakih, ki se jih ne da prehitevati. Otrok razvija svoje potenciale v zanj dobro pripravljenem okolju. V našem vrtcu smo si za šolsko leto 2014/15 zastavili naslednje prednostne naloge:

*      NTC učenje – spodbujanje otrokovih učnih potencialov preko gibalnih in miselnih dejavnosti 

*      Zdrava prehrana

*      Od črte do črke .- spodbujanje predopismenjevalnih veščin

*      Lastna prednostna naloga oddelka

 Prednostne naloge posameznih oddelkov v šolskem letu 2015/16 (bodo objavljene naknadno)

 

 

Polžki

 

Ptički

 

Mucki

 

Zajčki

 

Mravljice

 

Miškolini

 

Ribice

 

Čebelice

 

Pikapolonice

    

Miške

 

Metulji

 

IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVA

                            

IZBIRNI PREDMETI RAČUNALNIŠTVA NA OŠ ŽUŽEMBERK

Učiteljica izbirnih predmetov: ga. Helena Smrke

(učiteljica izbirnih predmetov, RAČUNALNIČARKA  ORGANIZATORICA INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI na šoli)

UBE – UREJANJE BESEDIL 7. razred ( 1 ura / teden = 35 ur / šolsko leto )

MME – MULTIMEDIJA 8. razred ( 1 ura / teden = 35 ur / šolsko leto )

ROM – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 9. razred ( 1 ura / teden = 33 ur / šolsko leto )

Spoštovani učenci, starši!

Zakaj se odločiti za izbirne predmete računalništva v zadnji triadi OŠ?

( UBE – 7. razred, MME – 8. razred, ROM – 9. razred ) 

ker je to korak k informacijski pismenosti …(poznavanje osnov računalništva, interneta, elektronske pošte,urejevalnika besedil, predstavitev oz. prezentacij, izdelave spletne strani, obdelava fotografij, videa, zvoka, animacij, … itd.)

      ker je v vseh srednjih šolah to znanje nujno potrebno …

      ker se učenci naučijo “timskega” dela (delo v skupini, prilagajanje potrebam skupine, …

      ker vsak učenec dela s svojim računalnikom pod nadzorom mentorja …

      in še bi lahko naštevali …

Informacijska pismenost je danes zelo iskana, velikokrat omenjena in za nadaljni razvoj zelo pomembna zadeva. Mnogi učenci si mogoče predstavljajo, da že z obvladovanjem igric poznajo vso potrebno računalniško znanje… pa seveda ni tako!

Zakaj bi za pridobivanje osnovnega računalniškega znanja kasneje v življenju plačevali velike vsote denarja, če pa se lahko učenci pravočasno odločijo za izbirne predmete računalništva …

Predlagam, da učenec obiskuje izbirne predmete računalništva skozi vsa tri leta zaporedoma (torej v 7. razredu UBE, v 8. razredu MME in v 9. razredu ROM.

DSC 06621

 

V preteklih letih so učenci pri izbirnem predmetu računalniška omrežja izdelali spletne strani, ki si jih lahko ogledate na naslednjih povezavah:

PSI      VOJNE   C++    DNK ,BOBRI    STARI EGIPT 

 

varni internet

V šolskem letu 2013/14 je varna raba interneta prednostna naloga na področju računalništva. Vse pogosteje se mladi srečujejo z nevarnostmi na internetu. Na spletni strani https://www.varniinternet.si/ poiščite dobre nasvete na to temo.

 

SVETOVALNA SLUŽBA

<!–[if !mso]> <! st1\:*{behavior:url(#ieooui) } –>

Kako pokazati otrokom, da jih imate radi:
Sprejmite jih takšne, kot so.
Postavite meje, da se bodo počutili varne.
Predlagajte jim ustreznejše vedenje, ko se vedejo neprimerno.
Pogovarjajte se o njihovih sanjah in strahovih.
Opazite, ko so odsotni.
Pojdite na njihove tekme, koncerte, igre, dogodke.

 

Šolska svetovalna služba pomaga otrokom, staršem in drugim pedagoškim delavcem pri različnih razvojnih, vzgojnih, psihosocialnih in drugih vprašanjih. Če bi potrebovali nasvet, pogovor ali samo želite, da vam nekdo prisluhne… se oglasite v šolski svetovalni službi, kjer vam bo na voljo interdisciplinarni tim v postavi socialne delavke, go. Marjete Zupančič in psihologinje, gdč. Anje Gruden.
Kje naju lahko najdete?
Do pisarne šolske svetovalne službe pridete, če v prvem nadstropju ob knjižnici zavijete desno mimo zbornice in nato nadaljujete do konca hodnika. Vrata na levi strani od tajništva so tista prava.
Kdaj nas lahko najdete?
Na razpolago sva vam vsak dan v delovnem času in v času skupnih popoldanskih govorilnih ur osebno ali na tel. št. 07 30 87 015.
Delovni čas:

ga. Marjeta Zupančič

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

7.00-11.00

10.30-14.30

7.00-11.00

10.30-14.30

7.00-11.00

 

ga. Petra Regent

 

Ponedeljek

Torek

Sreda

Petek

7.00-11.00


7.00 – 15.00

7.00-15.00

 

Razdelitev delovnih področij:

ga. Marjeta Zupančič:

–         Centralna šola Žužemberk: 1., 2., 3., 4., 5.a, 6.a, 6. b   in 9.b razred,

–         vpis šolskih novincev,

–         učenci z dodatno strokovno pomočjo,

–         poklicna orientacija 9.r,

–         nacionalno preverjanje znanja,

–         solidarnostne akcije,

–         zbiralne akcije papirja.

 

ga. Petra Regent:

–         PŠ Ajdovec, PŠ Dvor, PŠ Šmihel in 5. B, 7. A in 7. B, 8. in 9. A razredi centralne šole Žužemberk

–        individualna psihološka obravnava

–         delna zunanja diferenciacija (nivojski pouk in heterogene skupine),

–         poklicna orientacija 8.r.

–         koordinacija in izvedba zdravstvenih in preventivnih dejavnosti

–         vpis šolskih novincev.

Temeljne dejavnosti svetovalnega dela v osnovni šoli so:

Svetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole zaradi izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja

 • koordinacija odkrivanja otrok s posebnimi potrebami ter priprave individualiziranih programov,
 • koordinacija odkrivanja in razvijanja nadarjenosti,
 • pomoč pri odpravljanju težav na področju branja in pisanja v 4. razredu.

Delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole v zvezi z vzgojno in disciplinsko problematiko:

 • individualni in skupinski razgovori,
 • reševanje vzgojnih težav,
 • sodelovanje pri pripravi individualiziranih vzgojnih programov,
 • sodelovanje pri pripravi, izvajanju in evalvaciji vzgojnega načrta šole.

Svetovanje in neposredna pomoč učencem s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju:

 • priprava vzgojnih tem za razrednikove ure,
 • preventivno delo v programih za spodbujanje telesnega, osebnega in socialnega razvoja.

 

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi institucijami (vrtci, šole, posvetovalnico za starše, zdravstvena služba…) o vprašanjih v zvezi s šolanjem:

 • vpis in sprejem šolskih novincev (organizacija vpisa in vpis, ugotavljanje pripravljenosti, oblikovanje oddelkov, pomoč učencem pri vključevanju v šolsko okolje),
 • prepis otrok iz drugih šol,
 • oblikovanje oddelkov,
 • posvetovalno in svetovalno delo z učitelji glede ponavljanja, prešolanja,
 • sodelovanje z vodstvom pri oblikovanju LDN.

Poklicna orientacija – delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri in realizaciji izobraževalne in poklicne poti

 • poklicna vzgoja,
 • poklicno informiranje,
 • poklicno svetovanje,
 • povratno informiranje ter spremljanje učencev,
 • testiranje in anketiranje,
 • organizacija tehniških dni,
 • organizacija predstavitev srednjih,
 • obisk dnevov odprtih vrat na srednjih šolah,
 • udeležba na delavnicah, kjer spoznavajo poklice,
 • posredovanje testnih rezultatov,
 • informiranje o štipendijah (republiške, Zoisove, kadrovske),
 • vpis učencev v srednje šole,
 • spremljanje in svetovanje učencem v omejitvenem postopku.

Socialno – ekonomske stiske

 • pomoč in svetovanje za družine pri reševanju socialnih stisk,
 • subvencioniranje prehrane,
 • subvencioniranje šole v naravi,
 • sodelovanje z RK,
 • predlaganje otrok za brezplačna letovanja v času počitnic.

HIŠNI RED

1. Učenci, učitelji in drugi delavci šole so odgovorni za red, disciplino, čistočo, urejenost in inventar v šolskih prostorih in okolici. Materialno škodo je treba plačati.
2. Učenci čakajo na začetek pouka v za to določenih prostorih.
3. Iz garderobe  v učilnice le v sobnih copatah. Za športno vzgojo morajo imeti ustrezno obutev in oblačila.
4. Po malici pospravijo svojo posodo na za to določeno mesto.
5. Vsi upoštevajo dogovorjeni prometni režim in pravila. Starejši skrbijo za varnost mlajših na poti, v kombiju, na avtobusu ali na postajališčih.
6. Vsaka oddelčna skupnost redno skrbi za svojo matično učilnico in gredico ali del vrta.
7. Učenci obiskujejo dopolnilni-dodatni pouk, ZŽS, interesne dejavnosti redno in odgovorno.
8. Popoldanske aktivnosti potekajo po urniku. Za red skrbijo učenci in mentorji ter zunanji sodelavci.
9. Nevozači pridejo v šolo 10 min. pred začetkom pouka.
10. V šoli ni dovoljeno žvečenje, neprimeren nakit in ličenje.
11. Učenci prihajajo v šolo dostojno oblečeni.
12. V šoli ni dovoljena uporaba mobilnega telefona. Učenec po potrebi lahko uporabi šolski telefon.
13. Šola je odgovorna za učence v času pouka in znotraj meja šolskega prostora.

HIŠNI RED

(Skupno 203.158 obiskov, današnjih obiskov 6)
Dostopnost